Gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama

Takım Çelikleri

Metal, plastik, ahşap gibi birçok malzemenin işlenmesi ve şekillendirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen çeliklerdir. Takım çelikleri; kimyasal kompozisyonları, özellikleri, uygulama alanları ve çalışma şartlarında kendilerinden beklenen karakteristikleri nedeniyle diğer çelik gruplarına göre çok daha zengin içeriklidir. Toplam çelik üretimindeki payına bakacak olursak eğer %8’lik bir dilimi kapsamaktadır. Tabi ki de bu payın her geçen yıl artmak zorunda olduğu bir gerçektir. Takım çeliğinin dünya genelinde %75’i hurdadan ergitme olarak ifade edilen yöntem ile geri kalan kısmı da cevherden üretimi gerçekleştirilen ingotların ergitilmesi işlemi ile yapılmaktadır. Takım çelikleri kullanım alanı ve çalışma sıcaklığına göre aşağıdaki gibi gruplandırılmaktadır; Plastik Kalıp Çelikleri, Sıcak İş Takım Çelikleri, Soğuk İş Takım Çelikleri, Yüksek Hız Takım Çelikleri.